Tài trợ hơn 1,3 tỷ đồng xây dựng trường học tại xã Trà Vân

MINH HUẤN |

Thông qua Hội Từ thiện tỉnh, ông Lân Nguyễn (Việt kiều Mỹ) đã vận động tổ chức Haielake Fountion tài trợ hơn 1,328 tỷ đồng đầu tư, xây dựng các trường học tại xã Trà Vân, huyện Nam Trà My (vốn đối ứng của địa phương 200 triệu đồng). Trong đó, đầu tư kinh phí mua trang thiết bị, đồ chơi ngoài trời tại Trường Mẫu giáo Họa My; xây dựng 1 phòng nội trú cho giáo viên và 3 phòng nội trú cho học sinh Trường Tiểu học Trà Vân; xây dựng 1 khu vệ sinh, sửa chữa 4 phòng học nội trú cho Trường THCS Trà Vân.

Các công trình đã được bàn giao để đưa vào sử dụng trước thềm năm học mới.

MINH HUẤN