Tạm dừng tuyển sinh đào tạo từ xa đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên

BẢO NGUYÊN |

Bộ GD-ĐT vừa ban hành quyết định tạm dừng tuyển sinh đào tạo từ xa đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên.

Theo quyết định, trước ngày 31.12 năm nay, các cơ sở giáo dục đại học được phép đào tạo từ xa các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên tiến hành đánh giá tổng kết quá trình phát triển, tổ chức hoạt động từ xa từ thời điểm được phép đào tạo, rà soát chương trình đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng đối với hình thức đào tạo từ xa và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo. Đối với các khóa đã tuyển sinh trước ngày quyết định này có hiệu lực thì các cơ sở giáo dục đại học tiếp tục đào tạo và cấp văn bằng theo quy định.

Được biết, có 8 cơ sở giáo dục đại học đã được cấp phép đào tạo từ xa các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên, trong đó khu vực miền Trung có 3 cơ sở là Đại học Vinh, Đại học Huế và Đại học Đà Nẵng.

BẢO NGUYÊN