Tam Kỳ được công nhận đạt chuẩn PCGD Mầm non 5 tuổi

                     NGUYỄN ĐIỆN NGỌC |

(QNO) - Qua 2 ngày làm việc, Đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi của tỉnh tại TP.Tam Kỳ đã đánh giá cao về sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với sự nghiệp giáo dục mầm non. Từ thành phố đến xã, phường đều có kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi theo từng giai đoạn, và đều có báo cáo kết quả phổ cập, thống kê đảm bảo theo quy định, đầy đủ thông tin. Đặc biệt, các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất; đội ngũ giáo viên; trẻ em... đều đảm bảo theo quy định của Bộ GD&ĐT. Với những kết quả đạt được Đoàn kiểm tra ghi nhận, tham mưu UBND tỉnh công nhận TP.Tam Kỳ đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi năm 2013.

                                                                             NGUYỄN ĐIỆN NGỌC