Tăng cường giáo dục văn hóa, lịch sử của địa phương cho học sinh

PHÚC LÂM |

(QNO) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành thông tri yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thực hiện công tác giáo dục văn hóa, lịch sử của địa phương, góp phần bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương, đất nước, khơi dậy trong các em niềm tự hào về văn hóa và truyền thống cách mạng của địa phương.

Tổ chức tham quan di tích lịch sử cách mạng là một trong những cách giáo dục văn hóa, lịch sử của địa phương cho học sinh. Trong ảnh: Học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (Tam Kỳ) tham quan địa đạo Kỳ Anh. ảnh: CHÂU NỮ
Tổ chức tham quan di tích lịch sử cách mạng là một trong những cách giáo dục văn hóa, lịch sử cho học sinh. Trong ảnh: Học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (Tam Kỳ) tham quan địa đạo Kỳ Anh. Ảnh: CHÂU NỮ

Thông tri nêu rõ: Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện tốt công tác giáo dục văn hóa, lịch sử địa phương.

Đồng thời chỉ đạo tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm về giáo dục kiến thức địa phương cho học sinh phổ thông theo văn bản chỉ đạo hiện hành của Bộ GD-ĐT; chỉ đạo tổ chức biên soạn, thẩm định, cập nhật tài liệu dạy học, tài liệu tham khảo về giáo dục kiến thức địa phương trong trường phổ thông gắn với giáo dục văn hóa, lịch sử của vùng đất và con người Quảng Nam; chỉ đạo tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục văn hóa, lịch sử của địa phương trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, danh thắng, phát huy vai trò của hệ thống bảo tàng, thư viện; tích cực góp phần giáo dục văn hóa, lịch sử địa phương cho học sinh phổ thông.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp thường xuyên phối hợp với ngành GD-ĐT tổ chức triển khai thực hiện công tác giáo dục văn hóa, lịch sử, truyền thống cách mạng của địa phương thông qua chương trình, chủ điểm, hoạt động đoàn, đội trong trường phổ thông.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp cần phối hợp thực hiện công tác giáo dục văn hóa, lịch sử, truyền thống cách mạng của địa phương cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh.

PHÚC LÂM