Tăng cường kiểm định chất lượng giáo dục mầm non

T.B (theo chinhphu.vn) |

(QNO) - Bộ GD-ĐT vừa có văn bản yêu cầu các Sở GD-ĐT tăng cường triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.

Theo đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu các Sở GD-ĐT chỉ đạo để đẩy mạnh công tác tự đánh giá, phấn đấu đến hết năm học 2014 - 2015 có 100% trường mầm non hoàn thành tự đánh giá. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác đánh giá ngoài và công nhận trường mần non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, phấn đấu đến hết năm học 2014 - 2015 có ít nhất 25% trường mầm non được đánh giá ngoài. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các trường mầm non thực hiện cải tiến để nâng cao chất lượng các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Các Sở GD-ĐT có kết quả kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non thấp cần xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non cho đến hết năm học 2015 - 2016.

T.B (theo chinhphu.vn)