Tăng cường kỹ năng làm quen với Toán và Tiếng Việt cho trẻ mầm non

BẢO NGUYÊN |

(QNO) - Tổ chức Save Children tại Việt Nam  vừa tài trợ cho huyện Tây Giang hơn 4,8 tỷ đồng để thực hiện dự án “Tăng cường kỹ năng làm quen với Toán và Tiếng Việt cho trẻ mầm non”. Dự án thực hiện từ tháng 10.2015 đến tháng 12.2016 tại 3 trường mầm non ở Tây Giang, gồm: Vành Khuyên (xã A Vương), Họa Mi (xã A Tiêng)  và Xã Dang (xã Dang).

Dự án nhằm tăng cường các kỹ năng cho trẻ từ 3-5 tuổi để giúp trẻ sẵn sàng đến lớp thông qua việc áp dụng bộ công cụ mới làm quen với Toán và Tiếng Việt và bồi dưỡng chuyên môn nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên và tổng hợp tài liệu giảng dạy.

BẢO NGUYÊN