Tăng cường quản lý chất lượng các trung tâm ngoại ngữ, tin học

BẢO NGUYÊN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Sở GD-ĐT tăng cường kiểm tra, quản lý chất lượng đào tạo ở các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đảm bảo chất lượng đào tạo của các trung tâm này. 

Theo đó, giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định hiện hành về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, hoạt động đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học ứng dụng của các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh, kể cả các trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập

Ngành GD-ĐT có trách nhiệm tăng cường trách nhiệm quản lý đối với hoạt động đào tạo, kiểm tra, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học ứng dụng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo chất lượng, đúng quy định, định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo UBND tỉnh.

UBND tỉnh cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, hiệu trưởng các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, giám đốc các trung tâm giảng dạy ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước về đào tạo ngoại ngữ, tin học, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

BẢO NGUYÊN