Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số

T.VY |

Nhằm đẩy mạnh việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng dân dộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, song song với việc tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai, Sở GD-ĐT vừa mở hội nghị tìm các giải pháp để khắc phục những tồn tại, bất cập. Những kinh nghiệm từ thực tiễn và giải pháp được đưa ra như công tác huy động trẻ đến trường, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và giao tiếp cho đội ngũ giáo viên dạy trẻ người dân tộc thiểu số, xây dựng môi trường tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số.

Hiện các trường mầm non vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đều tổ chức dạy tăng cường tiếng Việt nhằm giúp cho trẻ có điều kiện thuận lợi hơn trong tiếp thu bài giảng, nâng cao chất lượng học tập.

T.VY