Tăng học phí giáo dục phổ thông: UBND tỉnh đề xuất 50%, Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh đề nghị rút xuống còn 30%

XUÂN PHÚ |

Tại Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa IX vào sáng qua 18.7, UBND tỉnh đã trình bày “Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học và dạy nghề trên địa bàn tỉnh từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021” và “Quy định một số chính sách đối với học sinh và giáo viên các trường THPT chuyên trên địa bàn tỉnh”. Theo các quy định này, từ năm học 2016 - 2017, học phí các ngành học, bậc học đều tăng. Trong đó mức thu học phí giáo dục mầm non và phổ thông tăng 50% so với mức thu Nghị quyết 163 (8.7.2010) của HĐND tỉnh; mức thu giáo dục đại học bằng 75% mức trần học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà tại các cơ sở công lập chưa tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư của Nghị định 86 (2.10.2015) của Chính phủ (tăng 28 - 32% đối với đối tượng trong chỉ tiêu đào tạo ngân sách cấp).

Trong báo cáo thẩm tra, Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh cho rằng mức thu theo đề án tăng 50% so với Nghị quyết 163 là khá cao, chưa phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và mức sống người dân hiện nay. Trong khi đó, Quảng Nam đang thực hiện phổ cập giáo dục ở các bậc học mầm non và phổ thông. Vì vậy, Ban Văn hóa xã hội đề nghị tăng 30%, nhưng không thấp hơn mức tối thiểu của Nghị định 86. Đối với giáo dục đại học, cao đẳng, thống nhất mức thu không quá 50% so với mức trần học phí đối với các chương trình đào tạo tại các cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư theo Nghị định 86. Tuy nhiên, Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh lưu ý, khi giao chỉ tiêu tuyển sinh thuộc ngân sách Nhà nước cho các trường đại học, cao đẳng nên căn cứ vào nhu cầu thị trường lao động để tránh lãng phí nguồn nhân lực sau đào tạo; đồng thời về lâu dài nên xem xét đào tạo theo đơn đặt hàng.

Đối với quy định một số chính sách liên quan đến trường THPT chuyên, từ năm học 2016 - 2017 sẽ thay đổi chính sách hỗ trợ chi phí học tập thường xuyên cho học sinh. Thay vì mức hỗ trợ không thay đổi trong suốt quá trình 3 năm học ở trường như trước đây, từ nay sẽ điều chỉnh theo hướng học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập thường xuyên và chính sách hỗ trợ khuyến khích học tập. Cụ thể, 5 tháng đầu năm học lớp 10, tùy theo mỗi vùng theo quy định học sinh sẽ được hưởng 80 - 120% mức lương cơ sở, từ tháng thứ 6 trở đi sẽ được xem xét hỗ trợ khuyến khích theo kết quả học tập. Ban Văn hóa xã hội cơ bản thống nhất và đề nghị điều chỉnh mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ. Cụ thể, tăng mức hỗ trợ chi phí học tập thường xuyên từ tháng thứ 6 trở đi đối với học sinh có hộ khẩu thường trú tại các phường của TP.Tam Kỳ và Hội An lên 50% mức lương cơ sở (UBND tỉnh đề xuất 48%). Ban cũng đề nghị 4 mức hỗ trợ khuyến khích 15, 20, 25 và 30% mức lương cơ sở dựa trên kết quả học tập.

XUÂN PHÚ