Tạo điều kiện cho Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Quảng Nam phát triển

X.PHÚ |

Sáng 10.11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng đã có buổi làm việc với Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Quảng Nam để giải quyết những kiến nghị, đề xuất của trường liên quan đến công tác đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất, tài chính.

Sau khi nghe lãnh đạo nhà trường báo cáo, ý kiến của các sở, ban, ngành chức năng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng cho rằng trong thời gian tới, trường cần tăng cường liên kết trong công tác đào tạo gắn với nhu cầu xã hội. Việc mở rộng liên kết đào tạo, hợp tác quốc tế là sự chủ động của nhà trường nhằm tạo điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo, năng lực chuyên môn cho giảng viên. Liên quan đến kiến nghị đầu tư cơ sở vật chất như nhà làm việc, nhà đa năng, mua sắm trang thiết bị, dù trước đây đã phê duyệt dự án nhưng hiện nay tỉnh không có nguồn vốn bố trí nên giao cho trường làm việc lại với các ngành chức năng để xem xét đầu tư trong thời gian tới. Về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 thấp khiến cho trường gặp khó khăn kinh phí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng đề nghị Sở Tài chính xem xét tham mưu UBND tỉnh quyết định.

X.PHÚ