Tập huấn giáo dục tài nguyên và môi trường biển, hải đảo

PHÚC LÂM |

(QNO) - Từ ngày 26 - 29.11, tại Tam Kỳ, Sở GDĐT tổ chức lớp tập huấn về phương pháp tích hợp nội dung giáo dục về tài nguyên và môi trường (TNMT) biển, hải đảo vào các môn học. Hơn 400 học viên là chuyên viên phòng GDĐT phụ trách công tác ngoài giờ lên lớp, giáo viên tổng phụ trách, giáo viên chủ nhiệm ở cấp THCS và bí thư đoàn trường, giáo viên các bộ môn lịch sử, địa lý, sinh học ở cấp THPT tham dự.

Tại đây, học viên được trang bị các chuyên đề những vấn đề chung, phương pháp, nội dung giáo dục TNMT biển, hải đảo thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp và trong các môn học ở cấp THCS, THPT, các cơ sở giáo dục v.v.

PHÚC LÂM