Tập trung nguồn lực cho phổ cập giáo dục

X.PHÚ |

Sáng 23.10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chín chủ trì buổi làm việc của Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục tỉnh. Theo báo cáo của Sở GD-ĐT, đến nay, cả tỉnh có 14 huyện, thành phố đã được kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; dự kiến đến cuối năm 2014 sẽ có 14 huyện, thành phố đạt chuẩn mức độ 2; 3 huyện, thành phố đạt chuẩn mức độ 3 phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Đối với phổ cập THCS, cả tỉnh đã hoàn thành 18/18 huyện, thành phố với tỷ lệ thanh thiếu niên 15 - 18 tuổi tốt nghiệp THCS hơn 92,15%.

Nghe ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chín cho rằng thời gian qua tỉnh đã quan tâm tập trung nguồn lực cho sự nghiệp GD-ĐT nói chung, công tác phổ cập giáo dục nói riêng và đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên, hiện nay nhiều địa phương, nhất là miền núi vẫn còn gặp khó khăn. Vì vậy, thời gian tới Sở GD-ĐT cần có báo cáo cụ thể, chính xác các trường học có nhu cầu đầu tư, xác định rõ những nguyên nhân để khắc phục khó khăn trong công tác phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, phấn đấu cả tỉnh hoàn thành vào năm 2015. Các ngành chức năng, địa phương cũng cần phối hợp chặt chẽ để nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS.

X.PHÚ