Tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành chỉ thị về tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019.

UBND tỉnh yêu cầu Sở GD-ĐT tiếp tục rà soát, sắp xếp lại điểm trường, điều chỉnh số học sinh/lớp và quy mô lớp học hợp lý gắn với tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, hình thành trường phổ thông nhiều cấp học. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Đổi mới giáo dục mầm non, phổ thông; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông.

Đồng thời nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là Tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, quản lý giáo dục. Chủ động, tích cực mở rộng hợp tác quốc tế. Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng giáo dục.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019 theo Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10.8.2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT. Tổ chức thực hiện các chính sách về giáo dục; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giải quyết kịp thời các yêu cầu và đề xuất, kiến nghị của các trường học, cơ sở giáo dục. Tăng cường trách nhiệm của các ngành chức năng và UBND xã, phường, thị trấn về đẩy mạnh phát triển sự nghiệp GD-ĐT tại địa phương, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới.

M.L