Thăng Bình: Triển khai thí điểm mô hình trường học mới Việt Nam cấp THCS

MINH TÂN |

Phòng GD-ĐT huyện Thăng Bình vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2013 - 2014 và triển khai nhiệm vụ năm học 2014 - 2015.

Năm học 2013 - 2014, ngành giáo dục huyện có 76 trường phổ thông và mầm non với gần 30.000 học sinh, kết quả cuối năm tỷ lệ học sinh xét đỗ tốt nghiệp THCS đạt 99,77%, được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục THCS năm 2013. Toàn ngành hiện có hơn 2.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 100% đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn 73%, tăng gần 2% so với năm học qua. Năm học 2013 - 2014, có 5 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường được công nhận đạt chuẩn lên 35 trường, đạt tỷ lệ 47,2%... Năm học 2014 - 2015, ngành giáo dục huyện Thăng Bình triển khai mở rộng mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) cấp tiểu học, triển khai thí điểm mô hình trường học mới Việt Nam cấp THCS; đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh; dạy học thông qua di sản; tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở các trường phổ thông, nhất là cấp tiểu học...

MINH TÂN