Thăng Bình xây dựng trường chuẩn quốc gia: Bứt phá bất ngờ

MINH TÂN |

Dù điểm xuất phát về cơ sở vật chất của nhiều trường học thấp, nhưng với sự vào cuộc đồng bộ, Thăng Bình đã có sự bứt phá trong nhiệm vụ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Trường Tiểu học Kim Đồng (thị trấn Hà Lam), ngôi trường đầu tiên của huyện Thăng Bình được công nhận đạt chuẩn quốc gia vào năm 2001.
Trường Tiểu học Kim Đồng (thị trấn Hà Lam), ngôi trường đầu tiên của huyện Thăng Bình được công nhận đạt chuẩn quốc gia vào năm 2001.

Vào cuộc đồng bộ

Từ năm 1997, do điểm xuất phát về cơ sở vật chất của nhiều trường học còn quá thấp, nhiều trường học xuống cấp nặng nề, nên tiến độ xây dựng trường chuẩn trên địa bàn huyện khá chậm chạp. Mãi cho đến năm 2001, Thăng Bình mới có trường học đầu tiên được công nhận đạt chuẩn. Và đến năm 2007, qua 10 năm, số trường học được công nhận đạt chuẩn của huyện mới chỉ dừng lại ở con số 4 (2 tiểu học, 2 THCS). Trước sự ì ạch đó, cùng với ngành giáo dục và các trường, cả hệ thống chính trị của huyện đã vào cuộc, tạo nên sự bứt phá bất ngờ, nhất là trong 2 năm gần đây.

Phó Trưởng phòng GDĐT huyện Thăng Bình - Nguyễn Văn Điểm cho biết, những năm qua, Phòng GDĐT huyện đã tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn trực thuộc hướng dẫn các trường về công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, bám sát kế hoạch của từng năm học. Để thực hiện đạt kết quả, các trường đã tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên có năng lực chuyên môn cao, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho việc dạy học đáp ứng yêu cầu, đồng thời nâng cao việc bồi dưỡng học sinh giỏi và xây dựng nền nếp học tập cho học sinh.

Nhằm tiếp tục thúc đẩy công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia trên địa bàn, năm 2012 Huyện ủy Thăng Bình ban hành Nghị quyết số 07-NQ/HU về “Phát triển và nâng cao chất lượng GDĐT giai đoạn 2012 - 2015 và đến 2020”. Cụ thể phấn đấu đến năm 2015, mỗi bậc học giáo dục mầm non, tiểu học và THCS có hơn 60% số trường đạt chuẩn quốc gia. Đến năm 2020, giáo dục mầm non phấn đấu có hơn 80% số trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó 10% đạt chuẩn mức độ 2; tương tự, tiểu học 95% và 40%; THCS hơn 80% và 30%. Để đạt chỉ tiêu trên, các trường đã tập trung rà soát đối chiếu từng tiêu chuẩn theo quy định của Bộ GDĐT và xây dựng kế hoạch thực hiện cho từng học kỳ, từng năm học. Cùng với các trường, 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện thành lập Ban chỉ đạo, phân công các thành viên khảo sát tình hình thực tế từng trường, qua đó có những ý kiến đề xuất giúp Ban chỉ đạo triển khai thực hiện. Trên cơ sở kết quả đạt được, Ban chỉ đạo lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn theo đúng quy trình. Ông Nguyễn Văn Điểm cho biết, trong quá trình tổ chức thực hiện, các trường, địa phương đã huy động mọi nguồn lực, tranh thủ sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân vào nhiệm vụ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Kết quả bất ngờ

Trường Tiểu học Kim Đồng (thị trấn Hà Lam) là trường đầu tiên ở huyện Thăng Bình được công nhận đạt chuẩn quốc gia năm 2001. Hiệu trưởng nhà trường - ông Nguyễn Lượm cho biết: “Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là trách nhiệm của cộng đồng. Và trong trách nhiệm chung đó, nhà trường đóng vai trò quyết định và phải tạo được sự đồng thuận của xã hội, nhất là các bậc phụ huynh. Có như vậy, chúng ta mới huy động được các nguồn lực đầu tư cho giáo dục đem lại hiệu quả”. Cũng theo ông Lượm, hằng năm trường Tiểu học Kim Đồng có hơn 800 học sinh theo học, được chia thành 25 lớp. Với thuận lợi về chất lượng đội ngũ cùng với hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, nhà trường thường xuyên quan tâm bồi dưỡng học sinh giỏi, đồng thời triển khai nhiều biện pháp có hiệu quả nhằm củng cố kiến thức cho học sinh yếu. Trường có 56 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó, 38 giáo viên trực tiếp giảng dạy đều có trình độ chuẩn và trên chuẩn. Mỗi năm trường có gần 20 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 1 - 2 cấp tỉnh, nhiều năm liền giữ vững danh hiệu dẫn đầu toàn đoàn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện các môn văn hóa và năng khiếu.

Ngoài trường Tiểu học Kim Đồng, đến nay, Thăng Bình còn có 29 trường mẫu giáo, tiểu học và THCS đạt chuẩn quốc gia, chiếm 40,5% tổng số trường mẫu giáo, tiểu học và THCS trên địa bàn. Trong đó, cấp học mầm non có 8 trường (chiếm 34,7% tổng số trường mẫu giáo), tiểu học 13 (43,3%), THCS 9 (42,8%) trường đạt chuẩn. Trong đó, riêng 2 năm 2011, 2012 toàn huyện có 14 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Ông Nguyễn Văn Điểm cho hay, trong thời gian tới, ngành giáo dục huyện tập trung tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia để vận động mọi nguồn lực cùng tham gia. Ngành cũng sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy - học của từng trường, trên cơ sở đó xây dựng và đề ra các biện pháp tốt nhất để nâng cao chất lượng giáo dục đạt chuẩn theo quy định. “Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học; đánh giá kết quả theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo và năng lực là cách chúng tôi sẽ làm trong thời gian tới. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, ngành huy động và kêu gọi sự vào cuộc của toàn xã hội để tạo nguồn lực đầu tư xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, từng bước hiện đại hóa thiết bị dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các trường. Phấn đấu đến năm 2014, 100% số trường tiểu học trên địa bàn có phòng máy dạy tin học và đến năm 2015, các trường học đều được trang bị phòng nghe - nhìn để dạy - học ngoại ngữ” - ông Điểm nói.

MINH TÂN