Thành lập Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục và xóa mù chữ

NHƯ QUỲNH |

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục và xóa mù chữ.

Ban chỉ đạo gồm có 20 thành viên, trong đó ông Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD-ĐT làm Phó ban. Ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể; chỉ đạo các ngành liên quan và địa phương phối hợp triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh đạt mục tiêu đề ra theo đúng chỉ đạo của Bộ GD-ĐT và UBND tỉnh.

TAGS