Thành lập Ban Quản lý dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2

PHÚC LÂM |

(QNO) - Ban Quản lý dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 của tỉnh vừa được UBND tỉnh thành lập. Ban Quản lý do ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD-ĐT làm Giám đốc; ông Lê Phan Minh Tuấn - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Sở GD-ĐT làm Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án. Ngoài ra còn có kế toán Ban Quản lý và 6 thành viên khác.

Ban Quản lý dự án được giao nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, tổ chức triển khai thực hiện Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 trên địa bàn tỉnh có hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra.

PHÚC LÂM