Thành lập Câu lạc bộ Hữu nghị sinh viên Việt - Lào Trường Đại học Quảng Nam

ANH ĐÔNG |

Chiều 12.4, Đoàn Trường Đại học Quảng Nam tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Hữu nghị sinh viên Việt - Lào.

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hữu nghị sinh viên Việt - Lào Trường Đại học Quảng Nam với 18 thành viên, do anh Nguyễn Thanh Dương - Ủy viên Thường trực Hội Sinh viên Trường Đại học Quảng Nam làm chủ nhiệm. Câu lạc bộ Hữu nghị sinh viên Việt - Lào Trường Đại học Quảng Nam được thành lập sẽ tạo môi trường gắn kết, giúp đỡ nhau giữa học sinh, sinh viên Việt Nam và lưu học sinh, sinh viên Lào đang học tập tại Trường Đại học Quảng Nam, nhất là việc học tập tiếng Việt của sinh viên Lào.

ANH ĐÔNG