Thành lập Đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2013

B.NGUYÊN |

(QNO) -  Ngày 17.7, UBND tỉnh có quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2013 do ông Nguyễn Minh Hoàng,  Phó Giám đốc Sở GD-ĐT là trưởng đoàn; ngoài ra còn có 4 phó trưởng đoàn và 9 ủy viên.

Đoàn được giao nhiệm vụ kiểm tra tình hình thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi tại các địa phương trong toàn tỉnh, lập biên bản, báo cáo kết quả và tham mưu UBND tỉnh quyết định công nhận đơn vị huyện, thành phố đạt chuẩn theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT. Thời gian bắt đầu làm việc từ 29.7.

B.NGUYÊN