Thành lập Đoàn kiểm tra thẩm định kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ năm 2014

BẢO NGUYÊN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định thành lập Đoàn kiểm tra thẩm định kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ thời điểm năm 2014, do  ông Lê Văn Chính -  Phó Giám đốc Sở GD-ĐT làm Trưởng đoàn và 44 thành viên khác.

Đoàn có trách nhiệm kiểm tra tình hình thực hiện công tác phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ tại các địa phương trong toàn tỉnh, lập biên bản, báo cáo kết quả và tham mưu UBND tỉnh quyết định công nhận đơn vị huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ năm 2014 theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT.

Đoàn kiểm tra bắt đầu làm việc từ ngày 21.11.2014 cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ và sau đó tự giải thể.

BẢO NGUYÊN