Thành lập Hội đồng tuyển sinh theo chế độ cử tuyển

BẢO NGUYÊN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa thành lập hội đồng tuyển sinh theo chế độ cử tuyển tỉnh 2014 do ông Nguyễn Chín - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch hội đồng; ông  Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD-ĐT làm Phó Chủ tịch và 10 thành viên khác.

Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm xem xét, lựa chọn học sinh đi học tại các trường đại học theo chế độ cử tuyển năm 2014 - 2015 đúng quy định của Nhà nước và  tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

BẢO NGUYÊN