Thành lập Hội đồng xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT đi đào tạo đại học ở nước ngoài

T.V |

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT tham gia chương trình đào tạo đại học ở nước ngoài năm 2014.

Hội đồng gồm 9 thành viên do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh làm Chủ tịch hội đồng. Hội đồng có trách nhiệm xét chọn học sinh tốt nghiệp THPT tham gia chương trình đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 12.5.2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo, quản lý và bố trí công tác đối với học sinh tốt nghiệp THPT được cử đi đào tạo đại học ở nước ngoài.

T.V