Thành lập Quỹ Khuyến học tỉnh

VINH ANH |

Sáng 31.10, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động các Quỹ Khuyến học, Học bổng Chan Chu, Học bổng Đất Quảng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đến dự và trao quyết định thành lập Quỹ Khuyến học tỉnh và quyết định công nhận Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học tỉnh.

Theo báo cáo, từ năm 2012 đến nay, Quỹ Khuyến học vận động hơn 41,4 tỷ đồng, đã cấp học bổng, khen thưởng, hỗ trợ khó khăn 24.542 suất với số tiền hơn 39,2 tỷ đồng; vận động nguồn dự án “Đào tạo công nghệ thông tin” từ tổ chức Passerelles Numériques và ủy nhiệm chi giải ngân trực tiếp cho sinh viên với số tiền hơn 11,7 tỷ đồng. Trong khi đó, từ 2007 đến nay, Quỹ Học bổng Chan Chu đã xét cấp 1.610 suất học bổng với số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Sau 15 năm hoạt động, Quỹ Học bổng Đất Quảng đã huy động được hơn 4,9 tỷ đồng, đã xét cấp 1.296 suất cho sinh viên diện hộ nghèo, hộ chính sách có học lực đạt loại giỏi với tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng.