Thành lập tổ công tác cấp tỉnh bảo vệ rừng dịp tết

TR. HỮU |

Sở NN&PTNT vừa tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập Tổ công tác cấp tỉnh kiểm tra việc triển khai thực hiện việc kiểm tra, truy quét, xử lý các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp. Ông Lê Minh Hưng – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT sẽ làm tổ trưởng tổ công tác cấp tỉnh. Nhiệm vụ chính của tổ kiểm tra là hướng dẫn, đôn đốc và giám sát các địa phương, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND, Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 3.1.2019 của UBND tỉnh về mở đợt truy quét, xử lý vi phạm Luật Lâm nghiệp trước, trong  và sau Tết Nguyên đán 2019, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và tài nguyên khoáng sản trên đất lâm nghiệp.

TR. HỮU