Thành lập Tổ công tác sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

CHÂU NỮ |

(QNO) - Ngày 14.9, UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Tổ công tác sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn Quảng Nam gồm 14 người.

Trong đó, ông Trần Văn Chiến - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH làm Tổ trưởng Tổ công tác; ông Lưu Tấn Lại - Phó Giám đốc Sở Nội vụ và ông Trần Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Tổ phó.

Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh thực hiện các thủ tục triển khai Quyết định số 2483/QĐ-UBND ngày 9.9.2020 của UBND tỉnh đảm bảo đạt mục tiêu đề ra, đúng tiến độ.

Đồng thời hướng dẫn, giải quyết hoặc đề xuất UBND tỉnh giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp đảm bảo hiệu quả.

Theo đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 2483), UBND tỉnh quyết định thành lập Trường Cao đẳng Quảng Nam trên cơ sở lấy Trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam làm nòng cốt, sáp nhập các trường: Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam, Trung cấp nghề Nam Quảng Nam, Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam, Trung cấp nghề Thanh niên dân tộc - miền núi Quảng Nam, Trung cấp Văn hóa - nghệ thuật và du lịch Quảng Nam.

Lễ công bố quyết định thành lập Trường Cao đẳng Quảng Nam thực hiện vào đầu năm 2021, sau khi hoàn thành công tác bàn giao, tiếp nhận và trường sau sáp nhập ổn định tổ chức bộ máy.

TAGS

Sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

CHÂU NỮ |

Hôm qua (9.9), UBND tỉnh phê duyệt đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) công lập trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 2483.