Thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp và dạy nghề các huyện miền núi

ALĂNG NGƯỚC |

UBND tỉnh vừa quyết định thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp và dạy nghề các huyện miền núi Đông Giang, Tây Giang và Phước Sơn, trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Dạy nghề và Trung tâm Giáo dục thường xuyên của các huyện miền núi.

Theo đó, các trung tâm này trực thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp của UBND các huyện, có chức năng dạy nghề, tư vấn giới thiệu việc làm, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp cho người dân tại địa phương. Về chuyên môn, các trung tâm chịu sự hướng dẫn, kiểm tra của Sở GD-ĐT và Sở LĐ-TB&XH. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã ký quyết định cho phép chuyển giao nhiệm vụ quản lý Trung tâm Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp và dạy nghề ở các huyện miền núi Tiên Phước, Hiệp Đức, Bắc Trà My và Nam Trà My từ Sở GD&ĐT sang UBND các huyện quản lý.

ALĂNG NGƯỚC