Thành lập trường Quốc tế Chồi Xanh

                                                 XUÂN NGHĨA |

(QNO) - Ngày 23.1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn ban hành quyết định số 309, cho phép thành lập Trường Quốc tế Chồi Xanh (tên tiếng Anh: Green Shoots International School) có vốn đầu tư nước ngoài. Trường Quốc tế Chồi Xanh là trường phổ thông có nhiều cấp học, từ mầm non đến trung học phổ thông, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật Việt Nam. Theo đó, chương trình giảng dạy và văn bằng: Đối với giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học: thực hiện theo Chương trình giáo dục quốc gia Anh; Chương trình Tiểu học Quốc tế (International Primary Cirriculum - IPC); đối với giáo dục trung học: thực hiện theo Chương trình giáo dục quốc gia Anh; Chương trình trung học Quốc tế (International General Certificate of Secondary Education - IGCSE) và Chương trình giáo dục Tú tài Quốc tế (International Baccalaureate Diploma Program– IBDP). Văn bằng: Trung học Quốc tế (International General Certificate of Secondary Education - IGCSE); Tú tài Quốc tế (International Baccalaureate Diploma - IBD).

Đối tượng tuyển sinh, đào tạo bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông cho học sinh người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam; trụ sở của trường đặt tại TP.Hội An.

                                                                                        XUÂN NGHĨA