Thể lệ Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47 - năm 2018

BẢO LÂM |

“Hãy tưởng tượng bạn là một lá thư du hành xuyên thời gian. Bạn muốn gửi gắm điều gì tới người đọc?” (Nguyên gốc tiếng Anh: Imagine you are a letter travelling through time. What massage do you wish to convey to your readers?) là chủ đề của cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47 - năm 2018 vừa được ban tổ chức thông báo.

Theo thể lệ, cuộc thi viết thư UPU năm 2018 dành cho tất cả học sinh Việt Nam dưới 15 tuổi (tính đến ngày 31.12.2017). Bài thi là một bức thư viết dưới dạng văn xuôi (chưa đăng báo hoặc in sách), dài không quá 1.000 từ. Các bài dự thi viết bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt gửi kèm (ban giám khảo chấm bản tiếng Việt). Bài viết rõ ràng, sạch sẽ, viết tay trên một mặt giấy (bài đánh vi tính hoặc photocopy không hợp lệ). Ở góc trên cùng bên trái, ghi đầy đủ: họ và tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, địa chỉ trường, lớp, huyện (thị xã), tỉnh (thành phố) hoặc địa chỉ gia đình. Bài dự thi không ghi đầy đủ các nội dung trên sẽ bị loại. Trong nội dung bức thư, tác giả không được nêu cụ thể tên, trường lớp, địa chỉ của mình. Bức thư phải là sản phẩm sáng tạo của cá nhân người viết. Bài dự thi phải cho vào phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người gửi/địa chỉ nơi nhận kèm mã bưu chính và gửi từng bức thư qua đường bưu điện. Ngoài bì thư cần ghi rõ: Dự thi Cuộc thi viết thư quốc tế UPU 47 (2018) và gửi bài về Báo Thiếu niên Tiền phong, số 5, Hòa Mã, Hà Nội - 112815 (112815 là mã bưu chính của Báo Thiếu niên Tiền phong). Thời gian nhận bài dự thi từ nay đến ngày 10.3.2018 (theo dấu bưu điện).

BẢO LÂM