Thể lệ cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48

BẢO LÂM |

Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48  năm 2019 có chủ đề “Hãy viết một bức thư về người hùng của em” (Write a letter about your hero). Cuộc thi dành cho tất cả học sinh Việt Nam dưới 15 tuổi (tính đến ngày 31.12.2018). Bài thi là một bức thư viết dưới dạng văn xuôi (chưa đăng báo hoặc in sách), dài không quá 1.000 từ.  Các bài dự thi viết bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt gửi kèm (ban giám khảo chấm bản tiếng Việt). Bài viết rõ ràng, sạch sẽ, viết tay trên một mặt giấy (bài đánh vi tính hoặc photocopy là không hợp lệ). Ở góc trên cùng bên trái, ghi đầy đủ: họ và tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, địa chỉ trường, lớp, huyện (thị xã), tỉnh (thành phố) hoặc địa chỉ gia đình. Bài dự thi không ghi đầy đủ các nội dung trên sẽ bị loại. Trong nội dung bức thư, tác giả không được nêu cụ thể tên, trường lớp, địa chỉ của mình. Phong bì thư cần ghi rõ: dự thi Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 (2019).

Bài dự thi phải cho vào phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người gửi/địa chỉ nơi nhận kèm mã bưu chính (112815) và gửi qua đường bưu điện về  địa chỉ: Báo Thiếu niên Tiền phong, số 5, Hòa Mã, Hà Nội - 112815. Thời gian nhận bài thi từ nay đến ngày 15.2.2019 (theo dấu bưu điện). Ban Tổ chức sẽ trao giải thưởng cá nhân gồm 1 giải  Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 30 giải Khuyến khích. Ngoài ra, còn trao các giải đồng hành gồm: 1 giải thưởng dành cho thí sinh là người dân tộc thiểu số; 1 giải dành cho thí sinh là người khuyết tật và 61 giải “Cây bút triển vọng”. Các trường có học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba được nhận giải tập thể. Bức thư đoạt giải Nhất Việt Nam sẽ được Ban Tổ chức gửi nguyên văn kèm theo bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Pháp để tham dự Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU.

BẢO LÂM