Thêm 3 đối tượng được miễn học phí

PHÚC LÂM |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 74/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.9.2013.

Nghị định 74 bổ sung 3 đối tượng được miễn học phí gồm: sinh viên học chuyên ngành Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; học sinh, sinh viên, học viên các chuyên ngành lao, phong, tâm thần, pháp y và giải phẫu bệnh; học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Được biết, năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2010/NĐ-CP quy định 9 đối tượng được miễn học phí.

PHÚC LÂM