Thêm 8 trường mẫu giáo, mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, 2

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có quyết định công nhận 2 trường mẫu giáo đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, gồm Trường Mẫu giáo Vành Khuyên (xã Phước Hiệp, Phước Sơn) và Trường Mẫu giáo Hoa Mai (phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ).

Đồng thời công nhận 6 trường mầm non, mẫu giáo đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, gồm Trường Mầm non Hương Sen (thị trấn Hà Lam, Thăng Bình), Trường Mẫu giáo Bình Hải (xã Bình Hải, Thăng Bình), Trường Mẫu giáo Ánh Dương (thị trấn Phú Thịnh, Phú Ninh), Trường Mẫu giáo Hoa Sen (xã Tam Đàn, Phú Ninh), Trường Mầm non Ánh Hồng (thị trấn Khâm Đức, Phước Sơn) và Trường Mẫu giáo Hướng Dương (xã Tam Mỹ Đông, Núi Thành).

M.L