Thêm nhiều chính sách ưu tiên cho học sinh dân tộc thiểu số

ALĂNG NGƯỚC |

(QNO) - Học sinh, sinh viên là người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) thuộc hộ nghèo khi tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hưởng chính sách nội trú như: học bổng, các khoản hỗ trợ mua đồ dùng cá nhân, hỗ trợ trong dịp tết Nguyên đán và hỗ trợ đi lại,...

Chính sách ưu tiên được ban hành sẽ giúp học sinh, sinh viên DTTS có thêm điều kiện học tập, nâng cao chât lượng giáo dục miền núi.
Chính sách ưu tiên được ban hành sẽ giúp học sinh, sinh viên DTTS có thêm điều kiện học tập, nâng cao chât lượng giáo dục miền núi. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ban hành chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp và bắt đầu áp dụng từ ngày 1.1.2016 tới đây. 

Theo đó, đối tượng được hưởng chính sách nội trú khi tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gồm: người DTTS thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật; người tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú; người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.

Cụ thể: hỗ trợ học bổng bằng 100% mức tiền lương cơ sở/tháng cho học sinh, sinh viên người DTTS thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật; 80% mức tiền lương cơ sở/tháng đối với học sinh, sinh viên tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú; học sinh, sinh viên người dân tộc Kinh là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng DTTS, biên giới, hải đảo. Riêng đối với học sinh, sinh viên người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo sẽ được hỗ trợ mức học bổng chính sách bằng 60% mức tiền lương cơ sở/tháng. Ngoài ra, các đối tượng trên còn được hỗ trợ một lần số tiền 1 triệu đồng/khóa đào tạo để mua đồ dùng cá nhân như: chăn cá nhân, áo ấm (nếu cần), màn cá nhân, chiếu cá nhân, áo đi mưa và quần áo bảo hộ lao động theo nghề đào tạo.

Đối với những học sinh, sinh viên ở lại trường trong dịp tết Nguyên đán được hỗ trợ 150 nghìn đồng. Bên cạnh đó, mỗi học sinh, sinh viên ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn cũng sẽ được hỗ trợ mỗi năm một lần tiền đi lại từ nơi học về gia đình và ngược lại với mức 300.000 đồng/năm; riêng các đối tượng còn lại được hưởng mức 200 nghìn đồng/năm. Ngoài ra, các đối tượng thụ hưởng còn được miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; lệ phí tuyển sinh; cấp sổ khám sức khoẻ, khám sức khoẻ hàng năm; cấp thẻ bảo hiểm y tế; học bổng khuyến khích học tập theo quy định hiện hành.

Quyết định này cũng nêu rõ: mỗi học sinh, sinh viên chỉ được hỗ trợ 1 lần khi tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng hoặc trình độ trung cấp. Trường hợp học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách cùng lúc thì chỉ được hưởng một chính sách cao nhất hoặc học đồng thời ở nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp thì chỉ được hưởng chính sách ở một cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cấp đủ học bổng chính sách trong 12 tháng/năm học. Đối với các chương trình đào tạo có thời gian dưới 1 năm hoặc có thời gian học năm cuối không đủ 12 tháng thì học bổng chính sách được cấp theo số tháng thực học của năm học đó. Đối với các chương trình đào tạo theo tín chỉ thì học bổng chính sách được cấp theo thời gian đào tạo quy đổi nhưng không vượt quá thời gian đào tạo của ngành, nghề học và trình độ đào tạo tương đương theo hình thức niên chế.

Riêng đối với các đối tượng học sinh, sinh viên bị kỷ luật buộc thôi học hoặc nghỉ học do ốm đau, tai nạn không thể tiếp tục theo học; trong thời gian bị đình chỉ học tập (có thời hạn), trừ trường hợp dừng học do ốm đau, tai nạn, học lại hoặc dừng học vì lý do khách quan được nhà trường xác nhận; hoặc trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ sẽ không được hưởng học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác theo quyết định này.

ALĂNG NGƯỚC