Thi tuyển vào lớp 10 trường THPT chuyên: Môn tiếng Anh cạnh tranh quyết liệt nhất

CHÂU NỮ |

Qua vòng sơ tuyển, có 1.302 thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 vào lớp 10 ở 2 trường THPT chuyên của Quảng Nam năm học 2018 - 2019 tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 7 đến 9.6.

Trong đó, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm có 697 thí sinh, Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông có 605 thí sinh dự thi vòng 2. Ở cả 2 trường, tiếng Anh là môn chuyên có số lượng thí sinh đăng ký dự thi nguyện vọng 1 (môn chuyên thứ nhất) nhiều nhất: Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm có 132 thí sinh và Trường Lê Thánh Tông có 121 thí sinh đăng ký dự thi. Môn chuyên thí sinh đăng ký dự thi nguyện vọng 1 ít nhất đối với Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm là Lịch sử (18 thí sinh); đối với Trường Lê Thánh Tông là Tin học (37 thí sinh).

Theo quy định, chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế trong kỳ thi, các bài thi môn chung đều đạt điểm không nhỏ hơn 3 điểm, môn chuyên không nhỏ hơn 4 điểm. Học sinh dự thi vào Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông thi tại hội đồng thi số 1 đặt tại Trường THPT Trần Quý Cáp và hội đồng thi số 2 đặt tại Trường THPT Nguyễn Trãi. Học sinh dự thi vào Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tại hội đồng thi số 3 đặt tại Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và hội đồng thi số 4 đặt tại hội đồng thi Trường THPT Trần Cao Vân. Năm học 2018 - 2019, mỗi trường THPT chuyên của tỉnh tuyển 280 chỉ tiêu, chia đều cho 8 lớp: Toán, Lý, Hóa, Ngữ văn, Sinh, Tin và Sử - Địa, mỗi lớp 35 học sinh.

CHÂU NỮ