Thông tin mới về tuyển sinh vào các trường quân đội

CHÂU NỮ |

Từ ngày 14.4, Thông tư số 42/2017/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về hướng dẫn công tác tuyển sinh vào các trường trong quân đội bắt đầu có hiệu lực, với nhiều điểm mới rất đáng lưu ý.

Theo Thông tư 42, Trường Sĩ quan Lục quân 1 tuyển thí sinh từ tỉnh Quảng Trị trở ra phía bắc. Trường Sĩ quan Lục quân 2 tuyển thí sinh từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở vào phía nam. Riêng thí sinh các tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, tùy theo nguyện vọng, được đăng ký dự tuyển vào một trong 2 trường nêu trên. Thí sinh dự tuyển vào Trường Sĩ quan Lục quân 2 phải có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh phía nam, đồng thời phải có ít nhất một năm lớp 12 học và dự thi tốt nghiệp trung học tại các tỉnh phía nam. Trường hợp thí sinh tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT, đã học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT của Bộ GD-ĐT, phải có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh phía nam theo quy định, đồng thời phải học và tốt nghiệp trung cấp tại các tỉnh phía nam. Đối với các trường còn lại được quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư này tuyển thí sinh trên phạm vi cả nước.

Về tiêu chuẩn và sức khỏe, Thông tư 42 quy định tuyển chọn thí sinh (cả nam và nữ) đạt Điểm 1 và Điểm 2 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30.6.2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tổ hợp môn xét tuyển được các trường quân sự thực hiện theo quy định của Bộ GD-ĐT, các tổ hợp xét tuyển gồm: Tổ hợp xét tuyển A00 (gồm các môn: Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh); B00 (Toán, Hóa, Sinh); C00 (Văn, Sử, Địa); D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh); D02 (Toán, Văn, Tiếng Nga); D03 (Toán, Văn, Tiếng Pháp); D04 (Toán, Văn, Tiếng Trung Quốc). Trường hợp các trường có văn bản đề nghị thay đổi tổ hợp môn xét tuyển, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định và thông báo trong kế hoạch tuyển sinh, tài liệu “Những điều cần biết về tuyển sinh vào các trường trong quân đội”.

Các trường trong quân đội chỉ nhận hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng quân sự đối với những thí sinh đã qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng, dự kỳ thi THPT quốc gia trong năm đăng ký xét tuyển để lấy kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng; các môn thi phù hợp với tổ hợp xét tuyển vào trường thí sinh đăng ký.

Về đăng ký sơ tuyển và đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1, thí sinh là thanh niên ngoài quân đội mua hồ sơ và đăng ký sơ tuyển tại ban tuyển sinh quân sự cấp huyện. Thí sinh là quân nhân đang tại ngũ đăng ký sơ tuyển tại đơn vị cấp trung đoàn. Thí sinh chỉ được đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào một trường trong quân đội ngay từ khi làm hồ sơ sơ tuyển (nếu trường có nhiều ngành đào tạo, thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 1 ngành). Các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào trường ngoài quân đội hoặc hệ dân sự của các trường quân đội, việc đăng ký thực hiện theo quy định của Bộ GD-ĐT.

CHÂU NỮ