Thực hiện phong trào "3 đủ" trong trường học

ĐỖ HUẤN |

Tiếp tục xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, Phòng GDĐT Hội An yêu cầu tất cả các trường phải thực hiện phong trào “3 đủ” gồm không để học sinh bỏ học vì không đủ ăn, không đủ mặc, 100% đơn vị trường học có đủ nhà vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn, có công trình nước sạch phục vụ giáo viên, học sinh.

Đồng thời hưởng ứng cuộc vận động trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh góp phần xây dựng “Thành phố sinh thái, văn hóa, du lịch”, duy trì và nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, phát huy các giá trị di tích văn hóa, lịch sử cách mạng; giúp đỡ, phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ. Các hoạt động giáo dục văn hóa bản sắc Hội An, đưa các làn điệu dân ca, các trò chơi dân gian truyền thống vào trường học, thực hiện “Cổng trường văn minh và an toàn giao thông” cũng được tăng cường.

ĐỖ HUẤN