Thưởng hơn 37,2 triệu đồng cho huy chương vàng kỳ thi Olympic

X.PHÚ |

Học sinh, sinh viên giành huy chương vàng kỳ thi Olympic các môn học, khoa học kỹ thuật, kỹ năng nghề sẽ được tỉnh thưởng hơn 37,2 triệu đồng, đó là một trong những mức thưởng được quy định tại Nghị quyết 03 (21.4.2020) của HĐND tỉnh. 

Nếu giành huy chương bạc, huy chương đồng và giải khuyến khích, các mức thưởng lần lượt sẽ là 24,5 triệu đồng; 16,3 triệu đồng và 8,9 triệu đồng. Tương tự, kỳ thi cấp châu lục, Đông Nam Á các môn học, khoa học kỹ thuật, kỹ năng nghề cũng có 4 mức thưởng là 24,5 triệu đồng; 16,3 triệu đồng; 8,9 triệu đồng và 3,7 triệu đồng.

Đối với kỳ thi học sinh giỏi quốc gia các môn học, kỳ thi khoa học kỹ thuật, kỹ năng nghề, tiền thưởng dành cho giải nhất, nhì, ba là 3 triệu đồng; 1,8 triệu đồng và 1,1 triệu đồng.