Tiên phước: 100% thôn, khối phố có chi hội, ban khuyến học

Nguyễn Hưng |

Sáng qua 4.4, Hội Khuyến học huyện Tiên Phước tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm phát động phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học và khu dân cư hiếu học (2008 - 2012).

Qua 5 năm thực hiện, đến nay, 100% thôn, khối phố trên địa bàn huyện có chi hội, ban khuyến học, nhiều nơi phát triển đến tổ đoàn kết gắn với khu dân cư văn hóa. Riêng từ năm 2004 đến nay, Hội Khuyến học huyện đã tham mưu UBND huyện vận động được hơn 500 triệu đồng, trao Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng cho gần 300 cá nhân có thành tích học tập xuất sắc... Dịp này, UBND huyện đã trao giấy khen cho 6 khu dân cư, 7 dòng họ và 15 gia đình có nhiều thành tích đóng góp trong công tác khuyến học, khuyến tài giai đoạn 2008 - 2012.

Nguyễn Hưng