Tiếp cận giáo dục thông minh trong đổi mới giáo dục phổ thông

Q.TUẤN |

(QNO) - Ngày 21.12, tại TP.Đà Nẵng diễn ra hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Tiếp cận giáo dục thông minh trong đổi mới giáo dục phổ thông", do Bộ GD-ĐT phối hợp với Hội đồng Quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam và Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức. Sở GD-ĐT các tỉnh, thành trên cả nước tham dự.

Hội thảo tập trung thảo luận 2 chủ đề: "Đổi mới giáo dục phổ thông: Những yêu cầu đặt ra trong bối cảnh mới", "Mô hình giáo dục thông minh: Lý luận và các giải pháp triển khai". Tại hội thảo, các đại biểu trình bày sự khác biệt về điều kiện giữa các trường phổ thông trên các vùng miền của toàn quốc, nên cần những mô hình thí điểm, điển hình phù hợp trong tiếp cận, xây dựng giáo dục thông minh để tham khảo.

Ngoài ra, cũng có những ý kiến cho rằng, Bộ GD-ĐT cần đưa khái niệm giáo dục thông minh vào trong chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn tới để tạo hành lang pháp lý, làm rõ chương trình giáo dục phổ thông mới tác động đến giáo dục thông minh ra sao trong tương lai.

Q.TUẤN