Tiếp nhận 25 lưu học sinh Lào tại Quảng Nam

Ly Lan |

Sáng 2.10, tại trường Đại học Quảng Nam, đại diện 2 tỉnh Sê Kông và Quảng Nam đã tổ chức lễ tiếp nhận lưu học sinh Lào.

Tại buổi tiếp nhận, đại diện 2 tỉnh Sê Kông và Quảng Nam đã ký kết bàn giao 25 lưu học sinh Lào cho tỉnh Quảng Nam. Trước mắt trường Đại học Quảng Nam sẽ đào tạo tiếng Việt cho 25 học sinh trong thời gian 1 năm. Sau đó các em sẽ được học chuyên ngành ở các trường trên địa bàn tỉnh như Đại học Quảng Nam, Cao đẳng Y tế, Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật. Trong số 25 lưu học sinh Lào này sẽ có 18 em được đào tạo học đại học, 3 em cao đẳng và 4 trung cấp. Hiện nay số lưu học sinh Lào đang học tập trên địa bàn tỉnh là 97 em đang học chuyên ngành. Việc đào tạo lưu học sinh Lào có ý nghĩa sâu sắc và hết sức to lớn, góp phần củng cố mối quan hệ truyền thống đặc biệt của hai nước Việt – Lào.

Ly Lan