Tiếp nhận đào tạo 3 lưu học sinh Lào

XUÂN NGHĨA |

Hôm qua 24.12, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh ký quyết định tiếp nhận đào tạo tiếng Việt Nam và đại học chuyên ngành Quản lý Kinh tế, Sư phạm Tiểu học, Sư phạm Văn cho 3 lưu học sinh huyện Lạ Màm, tỉnh Sê Kông (Lào) tại trường Đại học Quảng Nam, thời hạn 5 năm (từ ngày 12.12.2013).

Theo đó, kinh phí đào tạo và các khoản chi phí khác (ăn, ở, bảo hiểm y tế...) do UBND TP.Tam Kỳ chi trả theo quy định hiện hành của UBND tỉnh về chế độ hỗ trợ học bổng cho lưu học sinh Lào học tại các cơ sở đào tạo thuộc tỉnh Quảng Nam.

XUÂN NGHĨA