Tiếp nhận đào tạo 47 lưu học sinh Lào

BẢO NGUYÊN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định tiếp nhận để đào tạo chuyên môn trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp cho 47 lưu học sinh của hai tỉnh Sê Kông và Chămpasak (nước CHDCND Lào) đã hoàn thành khóa đào tạo tiếng Việt. Trong đó, học tại Trường Đại học Quảng Nam 30 lưu học sinh, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam 13 lưu học sinh và Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam 4 lưu học sinh. Có 37 lưu học sinh được Quảng Nam hỗ trợ học bổng toàn phần và 10 lưu học sinh hỗ trợ học bổng bán phần.

BẢO NGUYÊN