Tiếp tục hỗ trợ trường Đại học Phan Châu Trinh

P.V |

UBND tỉnh vừa đề xuất Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương tiếp tục cho trường Đại học Phan Châu Trinh (Hội An) thuê đất đến 31.12.2013 không thu tiền sử dụng đất. Đồng thời, tiếp tục kiến nghị Chính phủ không truy thu tiền thuê đất đối với nhà đầu tư trong lĩnh vực giáo dục (theo Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13.8.2009 của Chính phủ). UBND tỉnh cũng đề nghị Thường trực Tỉnh ủy cho phép thống nhất gia hạn thời gian thỏa thuận địa điểm, lập dự án đầu tư đối với 34ha tại xã Cẩm Thanh (Hội An) đến 31.12.2013 để nhà trường hoàn chỉnh các phương án, thủ tục đầu tư xây dựng. Ngoài ra, địa phương thống nhất giới thiệu nhà trường với Quỹ hỗ trợ phát triển Quảng Nam (hoặc Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Nam) để được hỗ trợ vay vốn đầu tư.

P.V