Tiếp tục lấy ý kiến góp ý dự thảo đề án sắp xếp lại trường, lớp gắn với bố trí đội ngũ

T.VY |

Ngày 3.4, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Thanh Quốc cho biết, đến nay mới có 2 địa phương là thị xã Điện Bàn và TP.Hội An gửi ý kiến góp ý vào dự thảo đề án sắp xếp lại trường, lớp gắn với bố trí đội ngũ ngành GD-ĐT tỉnh đến năm 2020 - 2021. Sở GD-ĐT đang đôn đốc các địa phương khác tiếp tục đóng góp ý kiến để sở hoàn thiện đề án báo cáo UBND tỉnh trong thời gian tới. Trước đó, Sở GD-ĐT xây dựng dự thảo đề án này theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) trên cơ sở đề án của các huyện, thị xã, thành phố.

Theo dự thảo đề án, lộ trình đến năm học 2020 - 2021 cả tỉnh sẽ giảm 47 trường và 230 điểm trường, 1.168 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tuy nhiên, do số lượng học sinh, số lớp tăng (106 lớp với hơn 10.000 học sinh), đồng thời hiện nay các địa phương đang thiếu khá nhiều giáo viên so với quy định định mức của Bộ GD-ĐT, vì vậy so với biên chế giao năm 2018, nhu cầu biên chế năm học 2020 - 2021 sau khi rà soát sắp xếp thiếu 1.621 người (chủ yếu là giáo viên).

T.VY