Tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật cho học sinh năm học 2014 - 2015

PHÚC LÂM |

Bộ GD-ĐT vừa có công văn hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia năm học 2014 - 2015 dành cho học sinh lớp 8, 9, học sinh THPT, giáo dục thường xuyên.

Nội dung thi là kết quả nghiên cứu của các dự án, đề tài nghiên cứu KHKT (gọi chung là dự án) thuộc các lĩnh vực quy định trong quy chế của cuộc thi. Dự án có thể của 1 học sinh (dự án cá nhân) hoặc của 2 học sinh (dự án tập thể). Mỗi dự án thi có 1 người hướng dẫn nghiên cứu; và chỉ được được hướng dẫn tối đa 2 dự án NCKH của học sinh trong cùng thời gian. Các dự án khoa học được đánh giá dựa trên các tiêu chí: câu hỏi nghiên cứu: 10 điểm; kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm; tiến hành nghiên cứu (thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu): 20 điểm; tính sáng tạo: 20 điểm; trình bày (gian trưng bày và trả lời phỏng vấn): 35 điểm. Đối với dự án kỹ thuật, việc đánh giá dựa trên các tiêu chí: vấn đề nghiên cứu: 10 điểm; kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm; tiến hành nghiên cứu (xây dựng và thử nghiệm): 20 điểm; tính sáng tạo: 20 điểm; trình bày và trả lời phỏng vấn: 35 điểm.

PHÚC LÂM