Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2014 - 2015

PHẠM HOÀNG |

Trong 3 ngày (12 - 14.3.2015), Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013 - 2015 với 20 giáo viên tiêu biểu của các tổ bộ môn tham gia hội thi. Mỗi giáo viên dự thi 3 nội dung gồm thi sáng kiến kinh nghiệm hoặc nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã được nhận xét, đánh giá công nhận; thi kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm, chủ trương, đường lối giáo dục của Đảng, Nhà nước;  thực hành hai tiết dạy được quy định trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra hội thi. Kết quả 20/20 giáo viên đều đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường.

PHẠM HOÀNG