Tổ chức khóa bồi dưỡng trong nước có yếu tố nước ngoài

QUỐC TUẤN |

(QNO) - Ban Quản lý đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 và Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng vừa tổ chức khóa bồi dưỡng trong nước có yếu tố nước ngoài cho khoảng 130 giảng viên đến từ nhiều trường đại học trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên. 

Các học viên chụp hình lưu niệm sau buổi khai mạc khóa bồi dưỡng. Ảnh: Q.T
Các học viên chụp hình lưu niệm sau buổi khai mạc khóa bồi dưỡng. Ảnh: Q.T

Khóa bồi dưỡng trang bị cho các học viên một số kiến thức về xây dựng chương trình đào tạo, đánh giá khóa học, môn học, cải tiến cách thức thi, kiểm tra, đánh giá, vận dụng kiến thức để tự thiết kế chương trình giảng dạy, bài kiểm tra cho người học góp phần thay đổi phương pháp giảng dạy ngoại ngữ.

Khóa bồi dưỡng sẽ kéo dài từ ngày 3 đến 31.12.2016. Sau khi hoàn thành chương trình này, giảng viên các trường đại học có thể trở thành những chuyên gia huấn luyện cho giáo viên giảng dạy tiếng Anh về kiểm tra đánh giá và xây dựng chương trình đào tạo dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh.

Được biết, Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng là một trong 5 đơn vị trên toàn quốc có đủ năng lực để rà soát năng lực ngoại ngữ và bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh về phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

QUỐC TUẤN