Tổ chức thi tốt nghiệp THPT quốc gia đảm bảo an toàn, đúng quy chế

CHÂU NỮ |

UBND tỉnh vừa ban hành chỉ thị yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các địa phương tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh năm 2018 đảm bảo an toàn, đúng quy chế của Bộ GD-ĐT. Chỉ thị yêu cầu, Sở GD-ĐT - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia và tuyển sinh năm 2018 chủ trì, phối  hợp với cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức hội đồng thi, các ban của hội đồng thi, thực hiện nghiêm túc quy định về việc sao in đề, vận chuyển và bảo mật đề thi. Đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức tốt công tác thi và tuyển sinh các cấp năm 2018; chỉ đạo các trường THPT, phổ thông dân tộc nội trú, trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp và dạy nghề có học sinh lớp 12 tập trung thực hiện tốt việc kiểm tra, đánh giá, phân loại, tổ chức ôn tập, phụ đạo cho học sinh, nhất là học sinh có học lực yếu, học sinh con em gia đình chính sách, học sinh ở miền núi, học sinh người dân tộc thiểu số.

Chỉ thị nêu rõ, Sở GD-ĐT phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi, nhất là cơ sở vật chất phục vụ thi, phương án bảo vệ an toàn kỳ thi, việc ăn ở, đi lại của thí sinh và người làm công tác thi; phát hiện, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện tiêu cực và xử lý kiên quyết trường hợp vi phạm trong kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh. Bên cạnh đó, phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh thực hiện tốt kế hoạch của Ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh tỉnh, đề xuất phương án bố trí lực lượng công an, y tế, bưu điện, điện lực phù hợp, phục vụ tốt kỳ thi. UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thi THPT quốc gia và tuyển sinh năm 2018 tại địa phương; chú ý những nơi dự đoán có khả năng xảy ra tình hình phức tạp để có biện pháp giải quyết kịp thời. Ban Chỉ đạo thi các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các địa phương tạo điều kiện cho các thí sinh có đủ nơi ăn, nghỉ trong các ngày thi, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp thí sinh không có nơi ăn, nghỉ trong thời gian thi.

CHÂU NỮ