Toàn tỉnh có 456 trường đạt chuẩn quốc gia

X.PHÚ |

Đó là con số được Sở GD-ĐT cho biết tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2011 - 2016; trong đó 128 trường mầm non, 195 trường tiểu học, 118 trường THCS và 15 trường THPT. Với con số này, tỷ lệ trường đạt chuẩn cả tỉnh là 57,7%, dẫn đầu 10 tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Những địa phương có số trường đạt chuẩn nhiều như huyện Đại Lộc: 61 trường (100%), thị xã Điện Bàn: 68 trường (97,1%), huyện Phú Ninh: 33 trường (97%). Để xây dựng trường chuẩn, trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã đầu tư 1.187 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, địa phương và người dân đóng góp.

Theo ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD-ĐT, xây dựng trường chuẩn là giải pháp tổng thể nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, được toàn ngành và các địa phương quan tâm. Mục tiêu trong giai đoạn 2017 - 2020, Quảng Nam phấn đấu có 60% trường mầm non, 90% trường tiểu học, 60% trường THCS và 40% trường THPT đạt chuẩn quốc gia. Dự kiến nguồn kinh phí đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước 1.800 tỷ đồng.

X.PHÚ