Toàn tỉnh có 46 trường liên xã hoặc nhiều cấp học

A.SẮC |

Sở GD-ĐT cho biết, hiện nay toàn tỉnh có 22 trường liên xã, 24 trường nhiều cấp học (21 trường tiểu học và THCS, 3 trường THCS và THPT). Ngoại trừ Trường Tiểu học và THCS Quang Trung tại xã đảo Cù Lao Chàm (TP.Hội An), các trường liên xã hoặc nhiều cấp học tập trung ở địa phương miền núi. Nguyên nhân chủ yếu là do số lượng học sinh ít nên tổ chức liên xã hoặc nhiều cấp học để đảm bảo yêu cầu dạy - học, nâng cao chất lượng.

Theo đánh giá của các nhà quản lý giáo dục, loại hình trường liên xã hoặc nhiều cấp học góp phần tinh giản bộ máy cán bộ quản lý, nhân viên, tạo điều kiện thuận lợi trong việc bố trí đội ngũ giáo viên giảng dạy ở các môn đặc thù như nhạc họa, thể dục, tin học, ngoại ngữ và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất là học sinh đi học xa hơn, công tác quản lý, chỉ đạo về chuyên môn gặp nhiều khó khăn.

A.SẮC