Toàn tỉnh còn 218 phòng học tạm và 42 phòng mượn

A.SẮC |

Theo Sở GD-ĐT, nhờ đầu tư lớn cho cơ sở vật chất trong những năm qua nên đến nay, tỷ lệ phòng học kiên cố toàn tỉnh đạt hơn 61% với 5.747 phòng trong tổng số 9.392 phòng. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 218 phòng học tạm và 42 phòng học mượn, tập trung ở các địa phương như Nam Trà My, Núi Thành, Nông Sơn. Trong khi đó, để đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng, nhất là triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa, cả tỉnh còn thiếu hơn 200 phòng bộ môn cấp THCS và 40  phòng bộ môn THPT. Số lượng thiết bị phòng bộ môn hiện cũng mới chỉ đáp ứng chưa đến 50% nhu cầu giảng dạy.

A.SẮC